Загальна iнформацiя

Юридична інформація, документи, педагогічний колектив

 • Форма власності — приватна
 • Форма навчання — дистанційна
 • Мова навчання — українська, російська
 • Класи — 1–11

  Початкова освіта: класи 1–4
  Базова середня освіта: класи 5–9
  Профільна середня освіта: класи 10–11
  (математика, історія, англійська)

 • Вартість навчання

  1300 грн на мiсяць
  13000 грн на рiк
  -20% якщо в Ліцеї навчаються двоє або більше дітей з однієї родини

 • Екстернат

  • два класи за один навчальний рік
  • атестація за результатами річного оцінювання
  • доступ до всіх навчальних матеріалів
  • доступ до всіх тестів
  • індивідуальні консультації вчителів-предметників
  • підсумкові контрольні роботи у дистанційному форматі
  • кожен клас навчання оплачується окремо (13000 грн. за клас)

 • Умови вступу — заява батьків
 • Частота атестації — згідно з навчальним планом
 • Атестація онлайн — індивідуальний план-графік
 • Особиста присутність учня — обов’язково ДПА для 4, 9, 11 класів
 • Додаткові послуги — онлайн-консультації вчителів-предметників згідно з розкладом, навчальні вебінари, участь в олімпіадах і міжпредметних проєктах.
  Без додаткової оплати.

ПРО ЛIЦЕЙ

Харківський приватний Ліцей «Ангстрем» Харківської області (далі — Лiцей «Ангстрем») здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти; Державного стандарту базової середньої освіти; Державного стандарту профільної середньої освіти; наказу Міністерства освіти і науки України № 1115 від 08.09.2020 «Деякі питання організації дистанційного навчання»; власного Статуту.
Лiцей «Ангстрем» зареєстровано Харківським міським управлінням юстиції 26.11.2020 р. (свідоцтво про державну реєстрацію № 1004801070004067624), має державну ліцензію АА № 214791 від 12.02.2016, видану Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти.
Ліцей «Ангстрем» здійснює освітній процес за дистанційною або екстернатною формами навчання у вигляді навчальних занять, вебінарів, онлайн форумів та конференцій, самостійної роботи учнів із застосуванням ІКТ, дослідницької та проектної діяльності, індивідуальних консультацій та очних сесій.
Дистанційна форма навчання у Ліцеї «Ангстрем» організована за такою схемою: учень має постійний доступ до шкільного освітнього порталу, де розміщено робочий навчальний план відповідного класу, тижневий розклад занять, консультацій та вебінарів, електронний щоденник, чат з вчителями-предметниками та адміністрацією. У кожному уроці розміщено аудіо-, відео-, графічна та текстова інформація та посилання на підручники та посібники, рекомендовані МОН України.

У своєї діяльності Ліцей «Ангстрем» використовує власну електронну освітню платформу СДН «Евклід», яка має гриф МОН України.
Раціональний режим роботи учнів передбачає самостійну роботу з електронними та паперовими носіями, консультації з учителями, вебінари за допомогою Skype та Bigbluebutton.
Навчання в 10-11 класах організовується за трьома профілями: математика, історія, англійська мова. 
Дистанційна форма навчання не передбачає безперервної роботи з екраном персонального комп’ютера, таким чином не порушує Державні санітарні правила та норми.
За Статутом Ліцею «Ангстрем» медичне обслуговування учнів забезпечується батьками і здійснюється закладами охорони здоров’я за місцем проживання. Оскільки робоче місце учня знаходиться вдома, відповідальність за його улаштування і обладнання покладається на батьків. Організацію режиму праці на персональному комп’ютері та дотримання санітарних правил і норм також контролюють батьки.
Педагогічний супровід здійснюють вчителі Ліцею «Ангстрем».

Мови навчання: українська, російська.

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ

Директор


Закінчила Харківський державний університет ім. Горького (фізичний факультет) в 1995 р.
Вчитель вищої категорії.

Фiзика, астрономiя


Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди в 1984 р.
Вчитель вищої категорії.

Адмiнiстратор


Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут в 1989 р.

Хiмiя, бiологiя


Закінчила Харківський державний університет ім. Горького в 1989 р.
Вчитель вищої категорії, старший вчитель.

Iсторiя


Закінчила Харківський державний університет ім. Горького в 1994 р.
Вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Яна
Юріївна
Інформатика

Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.  Сковороди у 2012 році, Українську інженерно-педагогічну академію у 2018 році.
Вчитель І категорії.

Українська мова, література


Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, 1997 р.
ДВНЗ Університет менеджменту освіти, 2015 р.
Вчитель вищої категорії,  вчитель-методист.

Англійська мова


Закінчила Слов’янський державний педагогічний університет в 2007 р.
Вчитель другої категорії.

Російська мова, інтегрований курс «Література»


Закінчила Харківський державний університет ім. Горького в 1994 р.
Вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Математика


Закінчила Харківський державний університет ім. Горького в 1972 р.
Вчитель вищої категорії, учитель-методист

Вчителька початкових класів


Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди в 1998 р.
Вчитель вищої категорії.

Географія


Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна в 1997 г.
Вчитель вищої категорії, старший вчитель.

Англійська мова


Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна в 2007 році.

Англійська мова


Закінчила Харківський національний педагогічний унівеситет ім. Г.С. Сковороди в 2008 році.

Вчителька початкових класів


Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди в 1998 р.
Вчитель першої категорії.

Вчителька початкових класів


Закінчила Харківську гуманітарно-педагогічну академію в 2012 р.
Педагогічний стаж — 12 років.

Українська мова, українська література


Закінчила Харківський державний педагогічний універстет ім. Г.С. Сковороди в 1996 р.
Вчитель першої категорії.

Вчителька початкових класів та образотворчого мистецтва


Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди в 2002 р.
Вчитель вищої категорії.

Вчителька початкових класів


Закінчила Донецьке педагогічне училище в 1992 р. та Донецький державний університет в 1998 р.
Вчитель вищої категорії.

Фізична культура


Закінчив Харківський державний інститут фізичної культури в 1999 р.
Вчитель вищої категорії, учитель-методист

Українська мова, українська література


Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди в 2002 р.
Вчитель вищої категорії.

Англійська мова


Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди в 1997 р.
Вчитель вищої категорії

Математика


Закінчив Харківський державний університет ім. Горького в 1991 р.
Доктор фізико-математичних наук, професор

Математика


Закінчила Харківський державний університет в 1999 р.
Вчитель вищої категорії

Вчителька навчальних класів


Закінчила ХДПУ ім. Г.С. Сковороди у 1999 році за спеціальністю вчитель початкових класів.
Вчитель вищої категорії.

Трудове навчання


Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (художньо-графічний факультет) у 2001 р. Вчитель першої категорії.

Біологія


Закінчила магістратуру Харківського національного університету ім. В.Н.  Каразіна (біологічний факультет) у 2012 році.

Математика


Закінчила Харківський державний університет ім. Горького (механіко-математичний факультет) у 1994 р. Вчитель вищої категорії.

Українська мова, українська література


Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету ім. Горького за спеціальністю «філолог, викладач української мови та літератури» (1998 р.).

Географія


Закінчила геолого-географічний факультет Харківського державного університету ім. Горького у 1998 р..

Історія


Закінчив ХНУ ім. В.Н. Каразіна в 2000 р. Вчитель-методист. Переможець міського та обласного, лауреат Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” у номінації “історія”. Автор 16 науково-популярних та навчальних книг з історії.

Олена
Іванівна

Російська мова, інтегрований курс «Література»


Закінчила  філологічний факультет Харківського державного університету ім. Горького за спеціальністю «викладач російської мови та літератури».

Заступник директора з НВР


Закінчила Харківський державний економічний університет в 1997 р..
Доктор економічних наук, доцент.

Математика


Закінчила Харківський державний університет ім. Горького (механіко-математичний факультет) в 1983 році.
Вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Куратор старших класів


Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна в 2006 році за спеціальністю «англійська мова та література».

Географія


Закінчила геолого-географічний факультет Харківського державного університету ім. Горького у 1998 р..

Олена
Іванівна

Російська мова, інтегрований курс «Література»


Закінчила  філологічний факультет Харківського державного університету ім. Горького за спеціальністю «викладач російської мови та літератури».Вільний слухач

Освітня послуга «Вільний слухач» не передбачає зарахування дитини до Ліцею «Ангстрем» на загальних підставах (тобто документи учня знаходяться за місцем основного навчання). «Вільний слухач» — людина, яка хоче спробувати вчитися дистанційно, оцінити реальний рівень своїх знань, а його батьки зможуть контролювати процес навчання і мати уявлення про об’єктивні навчальні досягнення своєї дитини.