Запитання та вiдповiдi

Все, що ви хотіли дізнатися про ДН, але соромилися запитати

Що таке дистанційне навчання (ДН)?

Форма навчання, при якій учень самостійно вивчає навчальний матеріал і двічі на рік проходить оцінювання очно або онлайн при повній автентифікації.

На кого розраховано ДН?

 • На дітей з ранньою профорієнтацією (спортсмени, музиканти тощо)
 • На дітей з обмеженими можливостями (за станом здоров’я)
 • На дітей, які постійно проживають за межами країни
 • На дітей, які бажають більш раціонально використовувати навчальний час

Наскільки така форма навчання офіційна? Визнана Міністерством освіти і науки України?

Закон України «Про загальну середню освіту» (ст.13) передбачає різні форми навчання, в тому числі дистанційну. ДН регламентована «Положенням про Дистанційне навчання» (наказ МОН України від 25.04.13 № 466).

Чи отримує учень ДН офіційні документи (свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту)?

Так. Незалежно від форми навчання, учні отримують документи державного зразка.

Чи можна вчитися одночасно в Ліцеї «Ангстрем» дистанційно і в звичайній недистанційнiй школі?

При зарахуванні у будь-яку школу потрібні оригінали документів, зокрема, особиста справа. Таким чином, вам необхідно однозначно вибрати школу, яка і видасть вам офіційні документи (свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). Проте наш Лiцей надає послугу «вільний слухач»: залишаючись учнем іншої школи, ви можете використовувати нашу навчальну платформу для перевірки і закріплення своїх знань.

Дитина до цього часу вчилася в іноземній школі, але ви бажаєте перевести її до школи української. Як при цьому визнаються оцінки за попередній період?

Якщо це стосується країн, з якими укладено відповідні угоди, проблем нема — вашу дитину буде прийнято на загальних умовах. Дивіться список тут.
У випадку, якщо ця країна відсутня у списку, результати попереднього навчання можуть бути встановлені відповідно до пункту 4 розділу II Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 року за № 852/33823) (.
Зарахування таких осіб до Ліцею здійснюється після оцінювання рівня їх навчальних досягнень.

Чи є у Лiцея «Ангстрем» дозвільні документи? Ліцензія?

Так. Вони такі ж, як і у будь-якої загальноосвітньої школи.

Як саме відбувається навчання в Ліцеї «Ангстрем»?

Основна форма роботи — самостійна. Для кожного класу і по кожному предмету на нашій навчальній платформі розміщені програми згідно Держстандартам освіти, календарно-тематичні плани (перелік досліджуваних тем, кількість годин на кожну тему), рекомендовані навчальні матеріали, типові завдання і вправи різного рівня, пробні і контрольні тести. Можна отримати індивідуальну онлайн-консультацію вчителя-предметника, згідно з розкладом. Два рази на рік проводиться сесія очно або дистанційно з використанням відеозв’язку за умови повної автентифікації учня. Для випускників 9 та 11-х класів ДПА проводиться тільки очно.

Хто контролює успішність, перевіряє завдання і ставить оцінки, приймає іспити?

Контроль і оцінювання здійснюються автоматично і фіксуються в Особистому кабінеті (електронний щоденник). Іспити приймають безпосередньо вчителі-предметники Лiцею «Ангстрем».

Чи відрізняються програми ДН від програм звичайної (не ДН) школи?

Незалежно від форми власності та форми навчання, всі школи використовують навчальні програми, затверджені МОН України. Робочий план Лiцею «Ангстрем», так само як і будь-яких інших шкіл України, складено на підставі Типового навчального плану МОН України.

Чи можна потім (в будь-який момент) перейти в іншу, не ДН школу? Чи зараховуються оцінки?

У разі необхідності учень може перейти під час будь-якого навчального року в іншу школу. Для цього потрібно написати заяву із зазначенням причини переходу та надати довідку про зарахування в нову школу. Обмеження стосуються тільки учнів 9 та 11 класів: для них перехід можливий до початку 2 семестру (це пов’язано з оформленням випускної документації). По закінченню кожного навчального року учень отримує документ державного зразка (свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). Підсумкові оцінки заносяться до особової справи, протягом року можна отримати довідку з поточними оцінками.

Чи передбачено профільне навчання в старших класах?

Навчання в 10-11 класах організовується за трьома профілями: математика, історія, англійська мова

Чи передбачена спеціальна підготовка до ЗНО?

Для учнів 11 класу додаткові завдання представлені в форматі ЗНО.

Чим відрізняється навчання в Ліцеї «Ангстрем» від онлайн-курсів, інших форм навчання (екстернат)?

На відміну від онлайн-курсів, Ліцей «Ангстрем» — заклад освіти, який реалізує конституційне право громадян на отримання повної загальної середньої освіти з отриманням документів державного зразка. ДН дозволяє оцінити обсяг навчального матеріалу і послідовність виконання робіт, розпланувати свій час і використовувати його максимально ефективно.

Чи можуть учні “Ангстрем” проходити шкільний курс “екстерном” ?

Так, це можливо. Особиливості “екстерната ” в Ліцеї ось такі:

 • два класи за один навчальний рік
 • атестація за результатами річного оцінювання
 • доступ до всіх навчальних матеріалів
 • доступ до всіх тестів
 • індивідуальні консультації вчителів-предметників
 • підсумкові контрольні роботи у дистанційному форматі
 • кожен клас навчання оплачується окремо (13 000 грн. за клас)

Мова навчання?

Українська. Російська.

Викладання фізкультури, музики, малювання?

Необхідні програми та рекомендації щодо музики, малювання і фізкультури ви знайдете на нашій навчальній платформі.

Яка вартість навчання, умови і форми оплати?

Щомісячна вартість освітніх послуг Ліцею «Ангстрем» в 2022/2023 навчальному році становить:
за перший місяць навчання —  2600 грн.;
за кожний наступний місяць навчання — 1300 грн.
За рік сума дорівнює 13000 грн.
Якщо в Ліцеї навчаються двоє або більше дітей з однієї родини, надається знижка 20%.

Як вступити до лiцею?

Інструкція на сайті

Вільний слухач

Освітня послуга «Вільний слухач» не передбачає зарахування дитини до Ліцею «Ангстрем» на загальних підставах (тобто документи учня знаходяться за місцем основного навчання). «Вільний слухач» — людина, яка хоче спробувати вчитися дистанційно, оцінити реальний рівень своїх знань, а його батьки зможуть контролювати процес навчання і мати уявлення про об’єктивні навчальні досягнення своєї дитини.